Library SearchBrowse : Tesis

601
Tradisi Khataman Al-quran Dalam Shalat Tarawih Di Masyarakat Perkotaan (studi Living Quran Pada Jamaah Masjid Al-mawardiyah Pisangan Timur Pulogadung Jakarta Timur)
Moh. Syarihudin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
602
Tradisi Murajaah Al-quran (studi Living Quran Metode Sholati Ila Mamati Pada Mahad Aly Baitul Quran Wonogiri)
Anis Musyafa’ah
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
603
Tradisi Sireugam Breuh (studi Analisis Pemahaman Masyarakat Aceh Barat Terhadap Ayat-ayat Sedekah)
Fina-Ul Khairi
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
604
Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam
Acep Jurjani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
605
Trend, Motif Dan Dampak Ayatisasi Di Ruang Publik Dan Media Sosial (analisis Ayat-ayat Yang Dijadikan Alat Legitimasi Politik)
Syaifullah
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
606
Tuduhan Inkonsistensi Gramatika Al-quran Dalam Diskursus Orientalime (sanggahan Atas Teori
Rofiatul Muna
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
607
Tumbuhan Dalam Perspektif Tafsir Ilmi (analisis Penafsiran Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia)
Iis Kholilah
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
608
Ulama Dalam Al-quran Trasnformasi Makna Dan Peran Ulama Perspektif Tafsir Era Klasik, Pertengahan Dan Kontemporer
M. Helmi Yahya
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
609
Unsur Lokalitas Dalam Terjemah Al-quran (studi Kasus Atas Al-quran Terjemahan Bahasa Gorontalo)
Siti Rahmah Yunus
Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
Jenis : Tesis
610
Unsur Pendidikan Pada Kisah Nabi Yusuf Dalam Perspektif Al-qur'an
Nurul Hidayati
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
611
Upaya Guru Pai Dalam Membina Gaya Berpakaian Blink Di Indonesia (studi Siswa Dan Siswi Di Sman 06 Bekasi)
Muhammad Saman Nursakti
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
612
Urf Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Mawaris Di Desa Simpang Petai, Rumbio Jaya, Kampar Riau)
Zulfadhila Ermis
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
613
Uslub Al-quran Dalam Pengungkapan Kiamat ( Kajian Hadzf Al-fail Pada Ayat-ayat Kiamat Di Dalam Al-quran )
Muhammad Sapil
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
614
Utang Luar Negeri Indonesia: Masalah Dan Solusinya (kajian Fikih Perbandingan)
Ahmad Rizal Ali Fahmi
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
615
Warna Dalam Al-quran (studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Isyarat Tentang Warna Menurut Tafsir Al-jawahir Fi Tafsir Al-quran Al-karim Dan Tafsir Al-misbah)
Sonif Mahfud
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
616
Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Fuqaha (studi Analisis Pasal 209 Ayat (2) Khi Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat )
Rahmi Maulidiyah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
617
Web-programmer Dalam Tinjauan Etika Perspektif Al-quran (studi Analisis Tafsir Tematik)
Zainal Arif
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
618
Zikir Dalam Tafsir Al-quran (telaah Komparatif Kitab Tafsir Al-maragiy Dan Safwah At-tafsir)
Usman Badrun
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
619
النفس الأمرة فى ضوء القرآن الكريم (رسالة مق&#
Siti Aisyah
IIQ
Jenis : Tesis