Library SearchDetil

AL-HISBAH AL-ISLAMIYAH SISTEM PENGAWASAN PASAR DALAM ISLAM

No Panggil: 297.272 ROM a

Klasifikasi: Islam, Babism & Bahai Faith

Pengarang: Romly

Pengarang tambahan:

Penerbit: Deepublish

Bahasa: Indonesia

ISBN: 978-602-280-532-8

Halaman/Ukuran: x+177 hlm hal/14 x 20 cm

Resensi:

File Digital:

BL00001025 Copy: C.1 Ed. 1. Cet. ke-1, 2015 Perpustakaan IIQ Tersedia
BL00001022 Copy: C.2 Ed. 1. Cet. ke-1, 2015 Perpustakaan IIQ Tersedia
Return to list