Library SearchDetil

AT-TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDAH WA ASY-SYARIAH WA AL-MANHAJ VOL. 1-2

No Panggil: 2x1.32 AZ-Z a

Klasifikasi:

Pengarang: Wahbah Az-Zuhaili

Pengarang tambahan:

Penerbit: Dar Al-Fikr

Bahasa: Arab

ISBN:

Halaman/Ukuran: hal/17x24 cm

Resensi: lebel hijau terang , lemari 27 ,baris 6

File Digital:

BL00002561 Copy: C.1 Ed. . Cet. , 1998 Perpustakaan IIQ Tersedia
BL00002332 Copy: C.2 Ed. . Cet. , 0000 Perpustakaan IIQ Tersedia
Return to list