Library SearchDetil

AL-MUGHOLAATU FI AL MUHUURI WATAKALIFA AZ ZAWAKI WA ATSARUHUMA INDA AS-SYABI (DIRASAH WASHFIYAH MAIDANIYYAH FII MANSHIQAH LIBURENG, BUUNI, SULAWIISII AL-JANUBIYAH)

No Panggil: 378.2 RIS a

Klasifikasi: Higher education

Pengarang: Risfandi Abdul Qodir

Pengarang tambahan:

Penerbit: Pascasarjana IIQ

Bahasa: Arab

ISBN:

Halaman/Ukuran: xiv+180 hal hal/18 x 25 cm

Resensi: S2 HES 018-03

File Digital:

    00030639 Copy: C.1 Ed. 1. Cet. ke-1, 2018 Perpustakaan IIQ Tersedia
    00020945 Copy: C.2 Ed. . Cet. , 2018 Perpustakaan PPs Tersedia
    Return to list