Library SearchDetil

AL-ATSAR AL-SALAFI FI TAFSIR AL-SYAIKH AL-SADI DIRASAH TAHLILIAH MIN KHILAL KITAB TAFSIR : TAISIR AL-KARIM AR-RAHMAN FI TAFSIR KALAM AL-MANNAN

No Panggil: 378.2 TIR a

Klasifikasi: Higher education

Pengarang: Mamduh Tirmiji

Pengarang tambahan:

Penerbit: IIQ

Bahasa: Arab

ISBN:

Halaman/Ukuran: xiv+193 hlm hal/17,5 x 25 cm

Resensi: S2 IAT 019-01

File Digital:

    00410643 Copy: C.1 Ed. 1. Cet. ke-1, 2019 Perpustakaan IIQ Tersedia
    00031133 Copy: C.2 Ed. . Cet. , 2019 Perpustakaan PPs Tersedia
    Return to list